Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski
Strona główna » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia 2017
A A A

Planowanie przestrzenne: Obwieszczenia 2017

Obwieszczenia archiwalne
>>>

12 grudnia 2017
obwieszczenie o o podaniu  do publicznej wiadomości informacji o prowadzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie akt danych o wniosku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu suszarniczego 8 komór wraz z kotłownią, halą magazynową i wiatą do sezonowania tarcic na dz. nr  343/3 i 343/13 w Hucie Szklanej.”

11 grudnia 2017
obwieszczenie  Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Budowy przepławek"

11 grudnia 2017
obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PP.6733.9.11.2017 z dnia 18.10.2017 r. dla „Budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3033 sieci Play” na dz. nr 96/70 w Żelichowie”

4 grudnia 2017
obwieszczenie o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV w obrębie ewidencyjnym 0006 Lubcz Wielki, w gminie Krzyż Wielkopolski na działce nr 410/1.”

17 listopada 2017
obwieszczenie  Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Dobiegniew"

16 listopada 2017
obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  „Budowie linii kablowej SN na dz. nr 410/1 w Lubczu Wielkim”

14 listopada 2017
obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3033 sieci Play” na dz. nr 96/70 w Żelichowie”

16 października 2017
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na „Budowie linii kablowej SN na dz. nr 410/1 w Lubczu Wielkim”

27 września 2017
obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na „Budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3033 sieci Play” na dz. nr 96/70 w Żelichowie”

18 września 2017
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej"

7 września 2017
ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łokacz Wielki

7 września 2017
ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Marchlewskiego i ul. Portowej

7 września 2017
ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ulicy Portowej

7 września 2017
ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Mickiewicza

31 sierpnia 2017
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3032 sieci Play” na dz. nr 323 w Hucie Szklanej.”

29 sierpnia 2017
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  „Budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3033 sieci Play” na dz. nr 96/70 w Żelichowie”

18 sierpnia 2017
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Wojska Polskiego i Staszica

10 sierpnia 2017
ogłoszenie o obowiązkach wynikających ze zmiany nazw ulic

8 sierpnia 2017
obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  „Budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3032 sieci Play” na dz. nr 323 w Hucie Szklanej

28 lipca 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Marchlewskiego i ul. Portowej

28 lipca 2017
obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska

17 lipca 2017
obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

7 lipca 2017
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3032 sieci Play” na dz. nr 323 w Hucie Szklanej

23 czerwca 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Marchlewskiego i ul. Portowej

20 czerwca 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. części wsi Łokacz Wielki

20 czerwca 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Portowej

20 maja 2017
obwieszczenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Portowej i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łokacz Wielki

8 czerwca 2017
obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 123 Huta Szklana - droga krajowa nr (Przesieki)"

5 czerwca 2017
obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 123 na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska"

29 maja 2017
ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Polnej

29 maja 2017
ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla dz. nr 339/3 przy ul. Kalinowej

29 maja 2017
ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 562/1 i dz. nr 562/15 w Hucie Szklanej

29 maja 2017
ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Warsztatowej

26 maja 2017
obwieszczenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Portowej i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łokacz Wielki

11 maja 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego protokołu z dyskusji nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Mickiewicza rozwiązaniami

3 kwietnia 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego protokołu z dyskusji nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla dz. Nr 339/3 przy ul. Kalinowej, rozwiązaniami

3 kwietnia 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego protokołu z dyskusji nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 562/1 i dz. nr 562/15 w Hucie Szklanej, rozwiązaniami

31 marca 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu mpzp miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Mickiewicza

24 marca 2017
obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Modernizacja pompowni Herburtowo"

10 marca 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego protokołu z dyskusji nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Polnej, rozwiązaniami

10 marca 2017
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla dz. nr 339/3 przy ul. Kalinowej i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  dz. nr 562/1 i dz. nr 562/15 w Hucie Szklanej

10 marca 2017
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 184 w Łokaczu Wielkim

7 marca 2017
obwieszczenie informujące o wyłożeniu do wglądu publicznego protokołu z dyskusji nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Warsztatowej, rozwiązaniami

1 marca 2017
obwieszczenie informujące o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Modernizacji pompowni Lubcz Mały”

27 lutego 2017
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulic Marchlewskiego i Placu Zwycięstwa

17 lutego 2017
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Polnej i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Warsztatowej

15 lutego 2017
Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na „Modernizacji pompowni Lubcz Mały”

26 stycznia 2017
Obwieszczenie informujące o wydanym w dniu 26.01.2017 r. postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  „Modernizacji pompowni Lubcz Mały”

24 stycznia 2017
Obwieszczenie informujące, że w dniu 24.01.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na „Budowie stacji transformatoro- wej słupowej z powiązaniami sieci kablowej elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Stefanowo na działce nr 41, w gminie Krzyż Wlkp.”

2 stycznia 2017
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla dz. nr 860/1 przy ul. Sienkiewicza

2 stycznia 2017
Ogłoszenie uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łokacz Mały

2 stycznia 2017
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na „Budowie stacji transformatorowej słupowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV i 0,4 kV na dz. nr 41 w Stefanowie”

 

Protokoły z dyskusji publicznej

Obwieszczenia archiwalne
>>>

drukuj pobierz pdf    

cofnij wstecz